Gouwe Ouwe Over Corruptie

Gouwe Ouwe Over Corruptie

Dit volgende is voor rekening van de schrijver,  ik heb van horen zeggen, over de waarheid ervan kan ik niets bevestigen noch ontkennen. Maar nu 1.5 jaar later kan deze lijst best wel aangevuld worden met rechtse graaiers, mochten die bestaan

Monalisa zegt:

 

D66 – Marc Jan Ahne. Meneer is wethoudert te Deventer en vergat alles af te rekenen in een bouwmarkt. Hij is gepakt voor winkeldiefstal. Dat doet ie anders nooit hoor!

D66 – Magda Berndsen Tweede Kamerlid voor D66 kreeg als voormalig korpschef in Friesland meer dan een ton aan vergoedingen, waar ze geen recht op had. Dit graaien gaat ongeveer zo: je claimt extra geld in je weekeind, omdat je wachtdienst hebt. Terwijl je natuurlijk helemaal geen dienst hebt, maar het tikt zo lekker aan en iedereen doet het. Zodoende fraudeerde ze er een ton bij. Geen probleem voor mannetje Peggold, ze mag gewoon bij D66 blijven, want kritiek mag je alleen op de PVV hebben. Graaien en frauderen is bij D66 geen zonde.

D66 – Marcel van Dalen, wethouder te Blaricum en raadslid te Ede. Vergat te vermelden dat hij al een strafblad had wegens smaad. Smaad, valsheid in geschrifte.

D66 – Jos Elbers, voorzitter van D66 en volstrekt foutmens. Megagraaier, die het onderwijs heeft helpen verzieken en zichzelf beloonde met een adviserende functie, die nog beter betaalt. Hij vindt zichzelf niet slecht en verrot en niet linksch, maar betrokken. Graaien, belangenverstrengeling. PS
Omdat deze oplichter voorzitter is van D66-Rotterdam neemt dus de gehele fractie genoegen met zijn wangedrag.

D66 – Dirk Elsen, was grootgraaier en knoeier bij de SNV. Heeft een tijd lang directeur gespeeld en moet nu opzouten, helaas zonder strafrechterlijk vervolgd te worden. Maar meneer is van D66, hij
zou dus toch niet veroordeeld worden want de rechters hier zijn van dezelfde club. Hij overtrad aantoonbaar de aanbestedingsregels en gaf vriendjes en familie opdrachten. In veel landen wordt dit gezien als corruptie. Daarnaast vulde hij flink zijn zakken ten koste van de medemens, maar dat heet “handig” bij linx.

D66 – Jikkie van der Giessen bestuursvoorzitter van Codarts, de hogeschool voor de kunsten in Rotterdam. Deze prutsmuts werd er weliswaar rijk mee, maar de gehele opleiding is een puinhoop.
Een volstrekte nachtmerrie. En dat allemaal omdat manneke Peggol en zijn bende het onderwijs mogen verzieken, wegens taartverdelingen. Is deze graaidoos crimineel? Nee, alleen onhandig. U weet wel: te hoge kosten, snoepreizen, wethouder geweest in 020 (en dieper kan je toch niet zakken) en heel veel geld krijgen en volstrekt niets presteren. Graaien.

D66 – Korrie Louwes, wethouder in 010. Onhandig. Geeft een bedrijf Liveable” zomaar het monopoly om studenten te huisvesten in nutteloze gebouwen. Vriendjespolitiek.

D66 – Alexander Pechthold, wethouder in Leiden, lijsttrekker van het spul en eeuwig kamerlid. Knoeide als wethouder met een stuk grond, vervuilde grond. Is hier nimmer voor gepakt en veroordeeld, maar hij werd ook nimmer gepakt voor het veilen van vervalste stukken. Graaien, sjoemelen, islamisatie.

D66 – Fedde Reeskamp, raadslid te Haarlem, heler en een leugenaar. Daarnaast frustreert hij het aanhouden van de dief, die bekend is bij hem, door te weigeren het adres te geven van de fietsendief. Meneer kocht een aantrekkelijk geprijsde fiets op Marktplaats.nl. Deze bleek gestolen.
Wie had dat ooit gedacht? Heling. Bij de weg: wedden dat deze heler zelf subsidie krijgt van de gemeente, middels het Fietsenplan?

PvdA / D66 – Marleen Barth, voorzitster van de fractie en lijsttrekker voor de eerste kamer en haar man, de burgemeester van Wassenaar: Klaas Hoekema, D66. Dit opvretersduo verslindt per jaar tonnen belastinggeld en zorggeld. Ze wonen in een peperduur huis, maar betalen alleen de deurknop en klagen hierover. Zij heeft een eigen maatschappelijk bedrijf, dat haar zelf in dienst neemt en vet betaald en een 18-tal nevenfuncties bij de overheid en semieoverheid. Zij is het ware gezicht van de PvdA. Voorstander van import islam, maar woont zelf in Wassenaar. Graaien. Islamisatie.

Groen Links – Aziz Adahchour, raadslid. Je ontkomt er niet aan om af en toe een moslim te nomineren. Nu frauderen de allochtonen bijna allemaal en aangezien er ruim een miljoen hier rondhangen zou de lijst eindeloos zijn.

Maar het gaat hier ook om de foutlinxen. Het linxe en groene tuig dat altijd met de opgeheven vingert klaar staat om ons te corrigeren, maar dat zelf alles uitvreet wat allah (of z’n broer) verboden heeft.
Vandaar deze oplichter: GsL raadslid Aziz Adahchour. Had twee niet bestaande fulltime banen bij het onderwijs. Haatscholen staan bekend om hun frauduleus mensen aanstellen en zo kan het dat de linxe maffia het mogelijk maakt dat iemand zo maar twee banen kan hebben en nimmer op zijn werk hoeft te verschijnen. Bedenk hierbij hoeveel mensen bij deze fraude betrokken zijn. De scholen, de foute politieke partij, de ambtenaren, de belastingdienst, de gemeenteraad, enz. enz. Foutlinxen in overvloed. Fraude.

Groen Links – Judith Bokhove. Is raadslid van de groencriminelen en ook directeur van het erbarmelijke bedrijf Greenchoice. Niet alleen is zij even vergeten te vermelden dat zij directeur is, hoewel dit verplicht is, maar haar bedrijf stinkt aan alle kanten. En wanneer de gemeente iets beslist over “groen, energie, zonnepanelen, duurzaamheid enz.” stemt dit loeder gewoon mee (of niet volgens de fractievoorzittert, maar hiervoor was haar man de directeur en toen stemde ze wel met alles mee, terwijl hetzelfde geld van Greenchoice naar binnen stroomde). Belangenverstrengeling zoals het kan. Erg onhandig allemaal en typerend voor foutlinx. Daarnaast
ligt haar bedrijf overhoop met de Eneco is de gemeente weer deels eigenaar van de Eneco. Verder graait ze nog wat in de zorg. Het bedrijf Greenchoice is dusdanig rot, dat de overheid er al drie keer heeft ingegrepen. Niettemin vindt haar fractie haar integer en kunnen we het woord “integer” dus schrappen uit de Dikke van Dalen. Graaien, verzwijgen nevenfunctie, tweepetten, blond en gespleten persoonlijkheid, belangenverstrengeling.

Groen Links – Harry Borghouts ook gemeenteraadlid voor Progressief Heemstede (1977-1987), fractievoorzitter van Progressief Heemstede (1982-1987), secretaris-generaal bij ministerie van justitie (1996-1999) en
commissaris van de koningin Noord-Holland (2002-2009)). Hij wordt, als secretaris-generaal van Jusititie, in 1999 verantwoordelijk gehouden (door de commissie-Kalsbeek), voor het niet tijdig informeren van minister Korthals van Justitie over coketransporten. In de periode dat Borghouts commissaris van de Koningin was, speculeerde de provincie Noord-Holland op banken in IJsland met 78 miljoen euro tegen een rentevergoeding van 5%. Het geld werd geleend van De Nederlandsche Bank. Door de kredietcrisis is dit bedrag geheel verloren gegaan. Sommige mensen worden fout geboren, hij is er 1 van, toch is hij het ware gezicht van Groen Links; de meeste zijn oude zakken, die slapend miljonair worden en nimmer in dag in het bedrijfsleven presteerden. Graaier, geldverdamper, eventueel corruptie.

Groen Links – Jamai Challiui. Succesallochtoon en raadslid. Kwam nooit op een vergadering van GsL en dat zou ik ook niet doen, maar maakte zich verder schuldig aan illegale onderverhuur, huisvesting van illegalen, importeren familieleden en uitbuiting.

Groen Links – Cees van Dijk, raadslid en bestuurslid afdeling Haarlem vanwege seksueel misbruik (verkrachting) van een 13-jarige jongen. Hij werd veroordeeld tot anderhalf jaar cel, plus daarna psychische behandeling. Meneer is therapeut en verkracht zijn cliënt, het lijkt wel een boek van Stieg Larsson, monsters bestaan helaas. Het NRC weigerde hier over te publiceren, men wil de sector niet beschadigen. Verkrachter, schending ambt, pedofiel.

Groen Links – Wynand Duyvendak, crimiclown en kamerlid: wegens inbraak in het gebouw van het ministerie van Economischer Zaken, bedreigingen en brandstichting in zijn tijd als milieuactivist – “Ik vond dit soort acties altijd legitiem”, vertelde Duyvendak het opinieweekblad Elsevier nog enkele dagen voor zijn aftreden. “Dit feit is verjaard, ik maak me er niet druk om”. Zijn fractievoorzitter Femke Halsema sprak van een ‘politieke fout’, omdat hij in de aankondiging van zijn boek deze actie als een groot succes bestempelde, zonder tevens te vermelden, dat hij tot het inzicht gekomen is, dat dit soort acties contraproductief werken; een wijziging in zijn denken, die wel in het boek zelf tot uitdrukking zou komen en die Duyvendak als gevolg van de commotie ook in interviews
nadrukkelijk naar voren bracht. Bejaarde Volkert.

Groen Links – Arjan El Fassed, Tweede Kamerlid van Groenslinksch. Haatzaaien. Meneer is opperhoofd bij een website bedoeld om de haat tegen Joden aan te wakkeren en de islamisatie van de wereld te vervullen. (The Electronic Intifada). Geld voor ontwikkelingshulp wordt hier misbruikt en klassiek voorbeeld van een linxe met een dubbele agenda. Zwendel, haatzaaien, islamisatie.

Groen Links – Rik Grashoff, Tweede Kamerlid, Wethouder Delft (1998-2006)) liet Delft voor 4 ton garant staan voor een aanbouw aan de Sultan Ahmed Moskee. De Turkse Vereniging kreeg zo een lening tegen lage rente en zou daarmee “culturele ruimtes” aanbouwen aan de moskee. Voorwaarden waren wel dat de vereniging een ander bestuur moest hebben dan de moskee, en de ruimtes van de vereniging moesten afgescheiden zijn van die van de moskee. Nou zijn die besturen inderdaad verschillend. Precies dezelfde 9 Turken, dat weer wel, maar in een andere volgorde. Heel verschillend, vindt de gemeente. Het zou om te lachen zijn, als het niet zo treurig was.
Bovendien blijken de ruimtes van de vereniging naadloos, zonder scheiding over te lopen in die van de moskee. Die heeft zo een fijne uitbreiding gekregen. Laat de Delftse burger maar dokken. Kortom, Grashoff bedonderde de boel en de moskee/ Turkse vereniging benutte de geboden mogelijkheden. Werd beloond met een post als Wethouder in Rotterdam en verdampte daar 50 miljoen in het “Jeugdjaar” en loog bij herhaling over het verdampen van geld in muziekpodium “Watt”. Zwendelaar, vriendjespolitiek, kopen van stemmen, islamisatie.

Groen Links – Leen Harpe, lijsttrekker van de lokale milieumaffia in Zeeuwland. GroensLinks, dus. Meneer is graaiend ambtenaar en politicus. Reden van deze notering is echter dat deze gloeilampenhater tegen zijn exvrouw te keer gaat en daarvoor vervolgd wordt, voor huisvredebreuk dus.

Groen Links – Herman Meijer. Bestuurder van deze foute partij, uitvinder van de kindersex en baanbrekend pedofiel. Binnenkort weer verkiesbaar voor de eerste kamer. Ridder in de orde van Oranje Nassau, kun je nagaan wie allemaal een lintje krijgen tegenwoordig. En waarvoor?! Pedofilie.

Groen Links – Mariko Peters, kamerlid, heeft als diplomate de gedragscode van het ministerie van Buitenlandse Zaken overtreden, maar mag toch aanblijven als Kamerlid. Ze meldde in 2005 in Kabul niet aan haar ambassadeur dat ze een liefdesrelatie had met een man wiens subsidieaanvragen ze moest beoordelen en dat was tegen de regels. Leermoment: blijkbaar hebben wij dure diplomaten in dienst, die allerlei allochtonen in hun eigen typhusland aan fraaie banen helpen op onze kosten. Belangenverstrengeling, vriendjespolitiek.

Groen Links – Sam Pormes. Voorzittert van de Groene Bende te Assen. Er was niet sprake van één affaire waarbij Sam Pormes in opspraak kwam, het ging om een hele reeks. De feiten zijn terug te vinden op een Wikipedia pagina. Het ging over betrokkenheid bij het gijzelingsdrama bij de Punt, om een schietpartij in Assen, waarvoor Pormes zeven maanden vastzat, het ging om een gevalletje uitkeringsfraude, en het ging om een guerrillatraining in Jemen. Fraude, terrorist.

Groen – Links – Helma Ton, burgemeester van Blaricum: rijden onder invloed.

Groen – Links – Tara Singh Varma, succesallochtoon, kamerlid, was een veelbelovend politica, maar vernielde haar eigen politieke carrière door financieel wanbeleid en leugens. Ze ging zelfs zo ver dat ze deed alsof ze elk moment kon overlijden aan kanker. Na veel vertoon bij haar vertrek uit de Tweede Kamer komen de geruchten op gang. Uiteindelijk blijkt dat ze geen kanker heeft, maar dit heeft verzonnen. En dit vaker doet. Misleiding, graaien. Geen enkel geweten; verduisterde geld als
penningmeester van het Grenada Kommittee.

PvdA – Susan Baart, voormalig voorlichter van Ad Melkert en de PvdA-fractie. Ze is sinds april 2010 commissaris bij Vestia. Saillant detail is dat ze de echtgenote is van de Tilburgse PvdA-burgemeester Peter Noordanus. De burgervader was tussen 2001 en 2004 voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vestia Groep. Graaien totdat je rood ziet.

PvdA – Nourdin Belhadi. PvdA. Succesallochtoon. Campagneleider van kadaffie Aleid Wolfsen en fraai voorbeeld van iemand die vanwege zijn afkomst en achterstand slapend rijk is geworden. Ons geld voor hem, met dank aan de rode maffia. Meneer werd zomaar docent, ging naar Mekka en kwam terug als handenschudweigeraar. Deed wat alle PvdA-ers doen: richtte een stichting (iets doen met rotjongeren) en stak de subsidie in zijn eigen zak. Schnabbelde er flink wat bij met lezingen en kreeg zelfs prijzen vanwege zijn goede plannen. Ja, als je bij de PvdA zit kun je hele maatschappij verzieken en toch rijk worden. Fraude en verduistering.

PvdA – Harry van den Bergh, kamerlid. In 1987 afgetreden als PvdA-Kamerlid, nadat hij wegens handel in aandelen (Fokker) met vermeende voorkennis in opspraak was geraakt. Zag ze vliegen.
PvdA – Rinda den Besten, wethouder. Liet een ambtelijk stuk opmaken om het succes van het geldvretende jongerenloket vorm te geven. Terwijl dit project een volkomen mislukking was. (zie ook Ella Vogelaar). Toen er een scriptie verscheen over dit jongerenloket, moest deze weer verdwijnen, want de scriptie paste niet bij de leugens van de wethouder. Graaien, verduistering, misleiding.

PvdA – Els Boot, De burgemeester van Giessenlanden, weigert om een Afghaanse man /asielzoekert uit te zetten. De 45-jarige man wordt verdacht van oorlogsmisdaden, maar is linxzielug. Werkweigering, islamisatie.

PvdA – Ruud Borgman, penningmeester van de lokale afdeling Almelo. Werd betrapt op het jatten uit de partijkas. Er zullen nog vele penningmeesters volgen.

PvdA – Wouter Bos, minister van Financiën en knoeiert. Ging minder werken voor veel meer geld bij de K.P.M.G. en toevallig is de overheid (dus Wautert himself) de grootste opdrachtgever van dit bedrijf. Belangenverstrengeling.

PvdA – Gert Braam, wethouder in Coevorden. Verdampte veel geld met grondaankopen. Loog hier en daar eens wat en moest opstappen. Graaien, liegen.

PvdA – Pieter Broertjes. Hopeloos PvdA-geval. Werkte vanaf 1979 bij de Azijnbode en heeft er echt alles aan gedaan om ons land te verzieken met de multikul. Onder zijn bezielende leiding werd de Volkskrant actief ingezet bij het demoniseren van Pim Fortuyn. Stelde idioot veel allochtone columnisten aan om de hersenspoeling van dom links mogelijk te maken, biedt een platform voor PVV-haters en ondanks de moord op Pim, gaat stug verder met het demoniseren van Nederlanders, zodat nu Geert Wilders aan de beurt is. Kortom een leugenfabriek, zodat we die kennen uit de vorige bezetting. Desondanks wordt deze rooie gifpen niet vervolgd voor moord en evenmin voor de miljarden die onze samenleving kwijt is aan de allochtoon, nee, ze belonen hem met de burgemeesterspost in Hilversum. Haatzaaien.

PvdA. – Edward Brongersma. Eerste kamer, overtreding wet op kinderporno en derhalve smeerlap.

PvdA – Ronald Buld, raadslid Nijverdal: mishandeling, verkrachting, huiselijk geweld.

PvdA – Peggy Burke. PvdA, wat anders? Raadslid van 020 en bij haar is het licht geheel uitgegaan. Zij wil dat autochtonen voortaan kunnen worden uitgesloten van de betere banen, om zo de instroom van allochtonerts mogelijk te maken. Wordt je dus niet alleen benadeeld in de hoofdstad omdat je ouders blank zijn, maar pakken ze je nog een keer als je werkt zoekt. Natuurlijk staat Peggy niet alleen in haar waanzin: GsL steunt haar plan. Soort zoekt soort. Schending grondwet, negerisatie.

PvdA – Hannah Buyne. Wethouder en daarnaast rechter. Succesallochtoon. Zij vond het nodig de jeugd op te zetten tegen de PVV, want democratie is een gruwel voor de rooien en onderwijs biedt kansen. Zij liet een lesbrief verspreiden onder de scholen tegen een deel van de Nederlanders en loog hierover. Zij is een schoolvoorbeeld van de waanzin en schade, die de PvdA ons land aan doet.
Liegen, haatzaaien.

PvdA – Ama Carr , succesallochtoon, raadslid Amsterdam, rijdt zonder rijbewijs en onverzekerd rond. Geeft valse naam, een vals adres en een valse geboortedatum op.

PvdA. – Job Cohen, burgemeester Amsterdam, liet miljoenen in de Poldermoskee verdwijnen en miljarden in de metro. Zelfs Europese subsidie werd weggesluisd de moskee in. Verzaakte volkomen, liet een Amsterdam ontstaan waar Joden, vrouwen en homo’s niet meer ongehinderd over straat kunnen en criminelen 500 keer kunnen worden opgepakt zonder detentie. Theedrinker, amateur.

PvdA – Wim Cornelissen, burgemeester van Gouda. Groot ontkenner van problemen met Fins wajongvolk. Knoeier en graaier. Want ook deze burgemeester graait er op los. Met medeweten van de gemeenteraad, want die heeft boter op z’n hoofd. Maar toch. Meneer heeft een villa in Ghana en de vuilnisdienst van Gouda had in 2009 een rekening betaald in datzelfde Ghana, die verder oninbaar was. Wat doet een miljoen Goudse euro’s in het land der Ghanezen? Daarnaast heeft hij ook nog een functie in Ghana. Deze man, die de Gouwenaren al jaren laat stikken, maakt zich zonder enige twijfel schuldig aan graaien en ongewenste belangenverstrengeling. Zijn werk als hoofd van politie heeft hij niet 1 dag naar behoren uitgevoerd.

PvdA – Minister Jacqueline Cramer. Diverse portefeuilles, maar geen dag voor ons bezig geweest. Was hoogleraar bij een universiteit ergens in Utrecht, gaf ze daarna 50 miljoen om wat te fröbelen met onderzoek en ging later daar, dik betaald, werken om nutteloos onderzoek te doen. 50 miljoen om jezelf aan een baan te helpen, belangenverstrengeling. Gebruikte later ontwikkelingsgeld om arme landen te dwingen mee te spelen met linxe klimaatspelletjes. Machtsmisbruik.

PvdA – Marcel van Dam, minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (1981-1982), gepakt met drank achter het stuur, hielp frauduleus een limonadefabriek om zeep. Omdat dat kon. Rode miljonair. Knoeier en jarenlang god van de PvdA.

PvdA – Sjoera Dikkers, PvdA kamerlid van het ergste soort en toch niet crimineel. Voor ons allen onbekend en toch betalen we ons scheel aan haar. Kijk ff naar dit stukje uit haar CV:
Medewerker projectmanager Greenpeace Nederland (1995-1996). Medewerker bij het CNV.
Campagnecoördinator jubileum 2000, Stichting Wemos (campagne voor kwijtschelden schulden ontwikkelingslanden) (1999-2000). Directeur Evert Vermeer Stichting (EVS) (2000-2005).
Directeur “Stop Aids Now” (2005-2007). Interim-directeur E-motive, programma van Oxfam-Novib
(2008-2009). Directeur ( a.i.) Defence for Children/ECPAT (juni 2009-juni 2010). Nevenfuncties:
(je gelooft het niet…….). Eigenaar ‘Dikkers’, Management voor Idealisten (2007-heden). Zo zie je maar dat al die graaiers gewoon in de tweede kamer zitten en gewoon kunnen blijven graaien. Al jaren maken we ons erg boos er over en toch zitten de roodgraaiers gewoon op het pluche en schrapen jaarlijks hun tonnen naar binnen. Ten koste van respectievelijk het milieu, de rechtenvan werknemers,ontwikkelingslanden, zwartjoekels, aidspatiënten, derde wereld, zielige kindertjes. En Henk en Ingrid! Graaien.

PvdA – Fatima Elatik, succesallochtoon, raadslid en bestuurder in 020, die informatie achterhield, mede verantwoordelijk is voor de verdamping van 30 miljoen en een nagenoeg failliet stadsdeel Oost-Amsterdam achterliet. Klassieker, totaal ongeschikt voor alles, maar onaantastbaar vanwege de achterban van de PvdA. Misbruik overheidsgeld, verkwisting, liegen, enz. Weggestuurd met een motie van wantrouwen en vervolgens weer op het pluche gaan zitten. In 020 kan alles (mits je tot de juist bevolkingsgroep behoort).

PvdA – Thea Fierens. Zij graait nu echt ten koste van de getinte medemens. Zij is interim van ontwikkelingsorganisatie SNV. Dit graaicollectief is al vaak slecht in het nieuws wegens vriendjespolitiek en onbeperkte hebzucht. En deze graaidoos Fierens spant de kroon. Hoe diep kun je zinken door tonnen in je zak te steken, die zijn bedoeld voor de derde wereld. Denk daar eens aan als je iemand van de PvdA tegen komt. Ze doen er allemaal aan mee. Onbehoorlijke beloning.

PvdA – Carolien Gehrels. Wethouder van 020 en beroepsleugenaar. Liegt bij herhaling de raad voor inzake haar bijdragen aan het mislukte muziekgebouw. Weigert verder te vertellen hoeveel geld zij een ontslagen kultuurzeiker Janmaat heeft meegegeven. Liegen. Onbehoorlijk bestuur.

PvdA – Jaap van Gelder. Bestuurslid. Opperhoofd van vele zaken maar gepakt wegens corruptie bij alweer een woningbouwvereniging “de Key”. Liet vriendje grond kopen en kocht die dan weer voor miljoenen meer om er sociale huisvesting op te plegen. Graaien. Corruptie.

PvdA. – Cebeli Gönül succesallochtoon, raadslid uit Rotterdam, ernstige mishandeling van echtgenote.

PvdA – Carlos Gonçalves, succesallochtoon. Voorzitter van de deelgemeente Delfshaven. PvdA-miljonair en Kaap-Verdiaan. En zwendelaar. Meneer kreeg om stemmen te kopen onder zijn landgenoten een fraaie baan van de rode maffia. Hij wordt zeer riant betaald, maar vond het nodig een goede te baan te krijgen bij een stichting en zichzelf daar een vette subsidie te geven. Avanco heet deze stichting en meneer is daar the Big Boss. PvdA-tuig uit eigen eiland helpt hij aan baantjes.
Is het strafbaar jezelf subsidie te geven? Nee, dat is onhandig. En zolang de deelgemeenteraad in meerderheid dit niet erg vindt, is het niet strafbaar. Waarom dan deze vermelding? Omdat meneer pas drie weken een luxe, gratis vakantie in Marokko heeft gehad op kosten van een Marokkaanse directeur van een maatschappelijke instelling en deze instelling natuurlijk subsidie krijgt van dezelfde deelgemeente. Is dit strafbaar? Nee dit is onhandig. Sterker er kwam zelfs een Bing-onderzoek en watdenkkie???: meneer was onhandig.

PvdA – Eveline Herfkens, minister, nutteloze VN-graaier. Weigerde onterecht ontvangen huursubsidie van $275.000 terug te geven. Gooide het op een akkoordje met Maxim Verhagen en kwam er mee weg.

PvdA – H. Heuverling, wethouder in Waalwijk en winkeldief. Werd betrapt in de plaatselijke HEMA met een tas vol spullen. Diefstal. Zijn wachtgeld vergat hij niet.

PvdA – Hakim Hmadouch, succesallochtoon, raadslid Arnhem,: mishandeling en bedreiging echtgenote.

PvdA – Sadik Harchaoui, zelf behorend tot de BA’s (bekende allochtonen) maar hier succesallochtoon, is vorig jaar in opspraak geraakt door forse declaraties en salarisverhogingen als voorzitter van de gesubsidieerde instelling Forum. Kreeg de niet bestaande baan als opperhoofd van de Raad van Maatschappelijke Ontwikkeling en wist het te brengen tot een voorstel het woord “allochtoon” te verbieden. Graaien.

PvdA – Hamid Houda, succesallochtoon en kamerlid. Moest weg vanwege belastingfraude en ontduiking, intimidatie van personeel; maar goed genoeg voor de provinciale staten. Bij de PvdA kan alles, wanneer je maar stemmen meebrengt.

PvdA – Wim Huizing. Spijkenisse. Soms raadslid, soms wethouder. altijd bezig met kindneuqsex. Nu is dit nog steeds verboden, maar nog nooit is iemand daarvoor uit de PvdA gezet. Zal wel een verklaring hebben, waarom al die verkrachte kindertjes op zijn PC staan, dit schijnt altijd per ongeluk gebeurd te zijn. Pedofiel en smeerlap.

PvdA – Mohammed Kaied, succesallochtoon, raadslid uit Dalfsen: poging tot doodslag.

PvdA – Hamit Karakus, succesallochtoon en wethouder Rotterdam. Voorheen makelaar, ook al in 010. Doet niets fout, van onbesproken gedrag. Betrokken bij vele dossiers, maar drie springen er uit: ambtenaren wonen velen jaren graties in mooie panden langs de ’s-Gravenweg, die de wethouder vergeet te verkopen, bureau BOOR fraudeert en jat er op los inzake schoolgebouwen, leuke grondverkopen die de gemeente duperen (Calypso) voor 50 miljoen, maar bepaalde ontwikkelaars rijk maken. Onschendbaar /PvdA.

PvdA – Bert Koenders, minister van ontwikkelingssamenwerking, kocht een afdeling van de VN met de bedoeling daarvan de hoogste baas te worden. Zijn baan kostte ons 89 miljoen euro (per jaar?).
Belangenverstrengeling.

PvdA – Wim Kok, minister en MP. Beste voorbeeld van hoe een socialist zijn gehele linxe loopbaan gebruikt (op onze kosten) om vervolgens te graaien bij alle grote bedrijven (alweer op onze kosten). Hielp de FNV naar knoppen voor eigen gewin. Werd beroemd vanwege het “kwartje van
Kok” een tijdelijke heffing om werkend Nederland te pesten, die later terug gegeven zou worden. Belangenverstrengeling, graaier.

PvdA – Henk Kool Haagse PvdA-wethouder, geeft opdracht gemeente aan afdelingsvoorzitter van zijn eigen partij, graaitoeter Constant Martini ter grootte van 30.000 euro. Verstrengeld ff wat belangen. Er moest zogenaamd een onderzoek worden uitgevoerd. Kan ook zijn dat Martini een nieuwe auto wilde, ofzo.

PvdA – Martin van der Krogt, raad van advies van de Fourstar Groep. Sinds wanneer heeft een lullig bureautje een topzware raad van advies nodig? Sinds je er rijk mee kunt worden. (zie Ella Vogelaar).
Bureau gaf geld aan iedereen als stagevergoeding. Zonder stage. Graaien, misbruik belastinggeld.

PvdA – Krouwel van de gemeente Dinkelland. De PvdA-wethouder besloot zijn functie neer te leggen nadat hij het rapport heeft gelezen over het onderzoek naar de integriteit van de drie wethouders van de gemeente. Tien keer raden welke wethouder boter op z’n hoofd had. belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Werd wel beloond met wachtgeld, want boter op hoofd loont.

PvdA – PvdA Els Kuijper. Ook wel Els de Gluiper. Bejaarde bloemetjesjurk met hyacinthkapsel en spuuglelijke halskettingen met metaalafval of rode zwerfkeien erin. Rode vette rups Nooitgenoeg. Was wethouder, raadslid, locoburgemeester en bestuurder in arm 010 en graait vrolijk verder.
Daarover zo meer. Was lijsttrekker van de PvdA tijdens de periode Fortuyn en deed fanatiek aan haatzaaien door kinderen te vertellen dat ze pappie niet meer mogen zien, wanneer deze op vakantie zou gaan naar zijn zandland. Van tante Pim mocht pappie dan nooit meer terug komen. Ja, hoe diep kun je zinken? Nog dieper. Mevrouw Kuijper hielp in haar functie een bekende horecazaak aan een vergunning en kreeg zo maar een bestuursfunctie bij hetzelfde bedrijf. Wat een toeval. Of zou het onhandigheid zijn? Haatzaaien en belangenverstrengeling.

PvdA – John Leerdam. Fijne vent. Kamerlid. Krijgt deze notering alleen omdat hij bewijst dat je bij de PvdA niets hoeft te kunnen of te weten om tig jaar te kunnen blijven plakken.

PvdA – Rob van der Mark, burgemeester van Vlieland: Openbaar dronkenschap

PvdA – Constant Martini. Voorzitter van de PvdA, afdeling Den Haag. Meneer kreeg van bevriende wethouder Kool opdracht een onderzoek te doen, dit om geld te verschuiven en een rapport te verwerven voor in de onderste lade. Vriendjespolitiek.

PvdA – Martin van Meurs, Oud PvdA-wethouder en smeerlap van de lokale Pro Arnhem. Deze man verzamelt kinderporno. Je zal er maar op gestemd hebben. Kwam verder nog in het nieuws omdat hij als beroepspedo niet zijn zetel op wilde geven.

PvdA – Hubert Mollenkamp. Directeur sociale woningbouw. Deze grootgraaier en rooie kapitalist dacht dat ie god was en smeet met ons geld. Sportwagen hier, villa daar. Deed sociale woningbouw bij Rochdale, vandaar. Geeft de PvdA definitie van “eerlijkheid” nieuwe betekenis. Want niet alleen kon deze pretletter zich onbeperkt verrijken, het was nog niet genoeg. Hij is gepakt voor het aannemen van tenminste 2 miljoen aan steekpenningen.Het meest verbijsterende rond zijn arrestatie is natuurlijk dat Hubertje, voor een sociaal bedrijf werkte, voor de sociaalste gemeente van Nederland (Amsterdam) en leefde als Czaar Peter de Grote. En dat niemand van zijn gedrag op de hoogte was, zogenaamd. De huisadvocaat van Rochdale is trouwens ene van der Laan. Tegenwoordig burgemeester / tunnelkijker in 020 en opvolger van amateur en foutmoefti Cohen. Er moeten dus tientallen PvdA-ers zijn in dit netwerk met boter op hun hoofd, maar de oude media hoor je er niet over. Corruptie, graaien.

PvdA – Peter Noordanus, speelt burgemeester in Tilburg. De burgervader was tussen 2001 en 2004 voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Vestia Groep. Getrouwd met ene Susan Baart, die ook al graait bij Vestia. Zou persoonlijk betrokken zijn bij het toekennen van het debiele salaris van speculant Erik Staal. Graaien. Belangenverstrengeling.

PvdA – Marnix Norder, Wethouder Den haag. Is ook opperhoofd van de Nederlandse Stichting Hoogbouw. Gaf zichzelf als wethouder opdracht in Dubai naar hoogbouw te gaan kijken als voorzitter van de stichting Hoogbouw. Graaien, belangenverstrengeling, vriendjespolitiek voor schizofrenen.

PvdA – Rob Oudkerk, wethouder Amsterdam, Kamerlid en huisarts: woonde verslaafde hoeren uit in 020 dat is nog eens seksueel misbruik! Hij kwam eind 2003 in opspraak omdat hij een agent zou hebben geschoffeerd nadat hij was aangehouden wegens het niet voeren van een werkend achterlicht op zijn fiets. Later werd bekend dat Oudkerk prostituees had bezocht op de tippelzone aan de Amsterdamse Theemsweg, terwijl hij ervan op de hoogte was dat daar illegalen, minderjarigen, drugsverslaafden en slachtoffers van vrouwenhandel werkten. Hij trad af vanwege hoerenloperij en cocaïne gebruik.

PvdA – Ernest Owusu-Skeyere , succesallochtoon, raadslid Amsterdam-ZO: fraude, illegaal wapenbezit.

PvdA – Bram Peper, burgermeester Rotterdam (1982-1998), minister Koninkrijkrelaties (1998-2002) en minister van Binnenlandse Zaken (1998-2000)): in opspraak door zijn declaratiegedrag. Meneer dacht echt dat alles wat hij uitgaf ten goede kwam aan Rotterdam en zodoende ging hij over de schreef. Graaier, knoeier.

PvdA – Anton Pieters, voormalig voorzitter van de jonge socialisten en statenlid van de provincie Overijssel. Betrapt bij het jatten uit de partijkas en dusdanig betrapt dat de partij dit aangegeven heeft en niet onder het tapijt geschoven kreeg. Dief. En al zat het in de partijkas van die rooie oplichters, het is natuurlijk ons geld, belastinggeld.

PvdA – Sharda Poese. Succesallochtoon. Penningmeester en raadslid. Gepakt voor het jatten uit de partijkas van de PvdA. Je moet overigens wel zeer hebzuchtig zijn om als allochtoon te jatten bij de PvdA: je kunt er op vertoon van afkomst en achterstand zo maar een fraaie baan krijgen, waar je niets voor hoeft te doen of te kunnen. Voorbeelden te over.

PvdA – Jan Pronk, minister Ontwikkelingssamenwerking (1973-1977 & 1989-1994 & 1994-1998) en minister Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (1998-2002)) stapte bezopen achter het stuur en reed zijn dienstvoertuig in de prak.

PvdA – Felix Rottenberg. Bestuurslid en partijstrateeg. Graaier, krijgt 5000 euri betaald voor een volkomen overbodige vergadering in 020 aan elkaar te kletsen. Besloten vergadering, dient dus geen enkel openbaar doel. Verder bekend van vele linxe TV-uitzendingen als minister van propaganda. Schijnt per uitzending nog betaald te worden ook. Graaien, vriendjespolitiek.

PvdA – Evan Rozenblad. In 1994 kort na zijn aantreden als Kamerlid afgetreden nadat via de CDA-gazet Trouw was uitgekomen dat hij zijn loopbaan iets te mooi had afgeschilderd. Valsheid in geschrifte.

PvdA – Karel Schols, wethouder van Duiven. En: Voorzitter Schols Foundations, Voorzitter Malawi- platform, Adviesbureau Karel Schols. Zie daar hoe verstrengeld deze persoon is. Heeft een fraaie villa in een ontwikkelingsland en is socialist. Hoeveel overheidsgeld toucheert hij. Of betaalt de bankgiro dit allemaal. Europa? Gaat er geld van de gemeente Duiven naar toe? Multatuli draait zich maar weer eens om in zijn graf. De socialisten van nu zijn de uitbuitende imperialisten van toen. Graaien, belangenverstrengeling.

PvdA – Hans Spekman. Zag kans als wethouder van Utrecht illegaal miljoenen te sluizen naar de lokale voetbalclub. Hielp mede hierdoor een bouwbedrijf het faillissement in. Is tegenwoordig opperhoofd van de rode maffia.

PvdA – Erik Staal. Godheid bij woningbouwvereniging Vestia. Graaier met een grote “G”. Naast het zichzelf te ruim belonen vond meneer het nodig te beleggen met geld van de huurders en liet Vestia hierdoor met meer dan een miljard het schip in gaan. Werd hiervoor beloond met een vorstelijke bonus en zit nu op Bonaire zijn geld te tellen. Graaien, knoeien.

PvdA – Randy Stena, succesallochtoon, deelraadslid Amsterdam-ZO: arbeidsverzuim, werkweigering. Verscheen nooit op vergaderingen maar pakte wel de poen. Aan de andere kant heeft hij weinig verziekt tijdens zijn loopbaan en dat kun je van velen niet zeggen.

PvdA – Jerry Sulaiman. succesallochtoon, raadslid Amsterdam-ZO: fraude, greep uit kas van de fractie. Eerder regel dan uitzondering.
PvdA – Elvira Sweet, succesallochtoon, raadslid Amsterdam: 2x veroordeeld voor dronken achterstuur zitten.

PvdA – Guusje ‘Nadorst’ Terhorst, burgemeester Nijmegen en minister Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties 2007-2010, die met drank op achter het stuur klom en vervolgens eiste dat de politie haar liet gaan. Doofpotdoosch en zuipschuittin. En racist: verhinderde als minister de benoeming van een commissaris omdat deze autochtoon was. Machtsmisbruik, zuipen.

PvdA – Victor Verhoeven. Bestuurder van de rode bende en schrijver van kul- en partijstukken. Grootgraaier. Speelt directeur bij allerlei woningbouwverenigingen; hij verhoogde de huren, gaf alle nuttelozen huursubsidie en vulden zijn zakken. Graaien.

PvdA – Willem Vermeend. Een kamerlid en later een staatssecretaris van Financiën. Gebruikte zijn politieke loopbaan om flink aan te pappen bij het bedrijfsleven en graaide er vrolijk op los met tal van bijbanen. Ging ook graaien bij de bedrijf Afab en liep daar tegen de lamp als graaier. Achteraf had ie het niet geweten. Graaier.

PvdA – Walter Vermeulen, gaaiert bij woningcorporatie Laurentius Breda. Wegens jatten, stelen en corruptie gepakt. Ondanks het feit dat de raad van commissarissen (PvdA voorzitter Peter van den Baar, voormalig burgemeester, wethouder van de rooien) zo goed toezicht hield jatte men er op los.
Hoe kan het? Graaien, corruptie en toch sociaal. Vastgoedfraude.

PvdA – Ella Vogelaar. Minister van wonen en smijten. Bezit een netwerk van allerlei re- en integratiebureaus en geeft zichzelf keurmerken, door baas te spelen in een keurmerkeninstituut voor heftige bureaus. Van “Blik op Werk” tot “Fourstar” de puinhoop van het jongerenloket. Werd vooral ook bekend omdat men bij Fourstar criminele jongeren zoveel zakgeld gaf als stagevergoeding, zonder stage. En werd betrapt. Verdampt ook geld bij woningbouwverenigingen. Graaien, belangenverstrengeling, islamisatie. Laatst gezien met een emmer asbestvezels bij WBV Mitros.

PvdA – Mei Li Vos. Lid tweede kamer. Wachtgelddoos. PvdA en zwanger. Dat laatste kan geen kwaad, maar haar linkse bloed is ongeneeslijk. Doet aan haatzaaien. Probeert te verhinderen dat PVV-ers de dodenherdenking bijwonen, wegens vermeende medeschuldigheid aan de misdaden van Hitler. En verklaarde voor “moffenhoer” te zijn uitgemaakt door PVV-ert zonder bronvemelding. Kreeg daarvoor landelijke uitzendtijd bij P&W, het door de belastingbetaler betaalde links TV-front: de VARA. Haatzaaien.

PvdA – Lodewijk de Waal. Vakbondgod. Beroepslandsverrader, die de vakbonden inzette voor de mens, die niet werkt en ook niet gaat werken. Ongeneeslijk PvdA-er. Pas betrapt op fraude als voorzitter van de raad van toezicht van de geldsmijtclub SNV. Hij keurde misbruik van subsidiegeld goed. En dit ten koste van de arme mens in Afrika. Met z’n hele smerige vakbond er verantwoordelijk voor dat niemand meer een vaste baan kan krijgen maar altijd moet werken via een uitzendburo. Tal van nevenfuncties, die geen enkel ander doel dienen dan Lodewijk de Waal en de multikul. Graaier.

PvdA – Jaap Warners. Meneer is soms wethouder van Gouda. Dan weer directeur van het vuilbedrijf Cyclus en zit toevallig ook zichzelf te controleren in de raad van commissarissen. Geeft zichzelf de ruimte veel Gouds geld te investeren in Ghana in een nieuw vuilbedrijf, waarvan hij toevallig ook directeur is. Onnodig te zeggen dat dit geld verdwijnt, in ieder geval niet gebruikt wordt voor de  Goudse vuilniszak (zie de bijdrage over zijn vriendje Cornelis).

PvdA – Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht: intimidatie en knevelarij krantenredactie.
Grootste knoeier ooit. Knoeide met vergoeding van tijdelijke dienstwoning en liet een oplage van een krant, die hier melding van maakte, vernietigen. Verder bekend van totale ongeschiktheid.
Liet homo’s jarenlang pesten door kansenjeugd. Sluisde subsidie naar moslimachterban, via een jeugdwerkproject. Gaf miljoenen uit aan een Roma-gezin, gewoon omdat dat kan. Krijgt niettemin in alles de steun van de meerderheid in de gemeenteraad en dat zegt veel over de gemeenteraad en de staat van verval van ons politieke bestel. Keerde uiteindelijk een half miljoen euro’s uit aan weggepest gay-stel als compensatie voor al die jaren wanbeleid. Droeg hier zelf geen cent aan bij: belastinggeld is graties, toch?

PvdA – Joop Worrel, van alles. Jarenlang opperhoofd geweest van een stichting voor Sinti en Roma en heeft daar miljoenen verdampt, zonder dat de Nederlander er een euro wijzer van werd. Graaien,verdampen.
PvdA – Murat Yasar, succesallochtoon, raadslid uit Kampen: mishandeling echtgenote.

PvdA – Mohammed el Yaakoubi, succesallochtoon en raadslid Amsterdam: mishandeling, dumpen importbruid in Zandbakkije.

Daarnaast nog deze lijst van grootverdieners bij goede doelen. Sommigen kent u al uit de politiek.
Unicef Henk Franken Rene Grotenhuis
Rode Kruis Cees Brederveld
Nederlandse Hartstichting Hans Stam
Nierstichting Paul Beerkens
Kerk in Actie Haaije Feenstra
KWF Kankerbestrijding Ton Hanselaar
Artsen zonder Grenzen Hans van der Weerd
Prins Bernhard Cultuur Fonds Adriana Esmeijer
Natuurmonumenten Jan Jaap de Graeff
Plan Nederland Tjipke Bergsma
Wereld Natuur Fonds Johan van der Gronden
Cordaid Rene Grotenhuis
Greenpeace Liesbeth van Tongeren (GroensLinksch)
Woord en Daad Jan lock
Astma Fonds Michael Rutgers
Zonnebloem Marijke van Eck
Terres des Hommes Ron van Huizen
Amnesty Eduard Nazarski
Oxfam / Novib Farah Karimi (GroensLinksch)
S.O.S. Kinderdorpen Albert Jaap van Santbrink

Tot slot: hoe rot kun je zijn? Er werken een miljoen of meer vrijwilligers in ons land. Mensen die voor nop of een buskaartje zich inzetten voor hun naasten. Al deze directeuren zouden dit werk ook vrijwillig moeten doen. Gewoon uit compassie en beschaving. Maar helaas, iedereen spreekt er
schande van en alle oude politieke partijen gaan er gewoon mee door. Graaien tot de dood, zelfs ten kosten van zieke kinderen. Persoonlijk zou ik me kapot schamen.
Daarnaast hebben we nog vele smeerlappen van honderden lokale linxe partijtjes. Men graait wat af. Wat te denken voor het CDA, daar vindt je ook van alles. Een van hun prominenten is zelfs SS-er geweest. De netste van dit boerenspul heet Koppejan, is tegen de PVV en geeft zichzelf een baan bij de burootje dat hij zelf subsidie heeft gegeven (Cooperatieve Vereniging Kredietunie Nederland). En bij geen andere partij graaien zoveel leden in de zorg dan bij het CDA, duizenden interims lachen zich iedere dag weer kapot om de Balkendenorm en graaien maar door.

De haatzaaiers van de SP, met giftige feeks Agnes voorop. Er zijn zoveel foute politici en dan noemen we ons een beschaafd land. En is graaien dan een misdrijf? Volgens vele politici is graaien een vorm van handig zijn, lopen ze tegen de lamp dan is het onhandigheid en ik denk dat generaties na ons dit gegraai heel anders bekijken.
Het is crimineel gedrag en niet uit te leggen.

 

Originele tekst

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s