Aan Andreas Tirez: de hoofddoek is een nazi-symbool dat ik dagelijks honderden keren onontkoombaar in mijn smoel gewreven krijg


Een moslima met hoofddoek zegt feitelijk tegen alle mannen: Jullie zijn beesten met oncontroleerbare lusten, verkrachters bij de minste geringste aanleiding. Allemaal. Zonder uitzondering. Als zodanig is deze dracht een discriminatoire uiting jegens de meerderheid van de wereldbevolking. En niet eens religieus maar cultureel van nature. Wat moet je als niet verkrachtende, volstrekt in controle van je lusten zijnde man hier nou mee? Zo iemand ga je toch geen sociaal contact mee aan?

Martien Pennings

TIREZ ANDREASKennen we “Liberales” uit Vlaanderen? Nee? Nou, dan introduceren we die club toch even!

“Liberales is een onafhankelijke denktank binnen de liberale beweging. De leden zien het liberalisme als een progressieve beweging die opkomt voor de vrijheid van het individu, rechtvaardigheid en mensenrechten.” [mijn vet]

Andreas Tirez vond het nodig om op de website van Liberales zijn “liberale” standpunt uit 2009 over de hoofddoek nog eens te herhalen, waarschijnlijk om de katholieke vrijdenker Lieven Boeve te helpen de sociale hogedrukpan intact te houden waarin meisjes zodanig tot de hoofddoek geprest worden dat ze geloven zelf besloten te hebben tot deze Dubbele Jodenster. Ja, dat is toch het einddoel van elk totalitair systeem: dat ze het zelf gaan geloven. Wat zegt u? “De vrijheid van het individu, rechtvaardigheid en mensenrechten!”

Had ik het over een Dubbele Jodenster? En moet ik dat uitleggen? Ach, ik hoef tegenwoordig eigenlijk nooit meer nieuwe…

View original post 819 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s